Lars Westerholt Jørgensen

CEO & Managing Partner
+45 53 53 57 91
|

Lars har drevet og implementeret forretningsstrategier i mere end ti år – især i forhold til at introducere ny teknologi og IT-systemer. Med sin pragmatiske og helhedsorienterede tilgang har Lars spillet en nøglerolle i forbindelse med planlægning af projekter og implementering af værdiskabende løsninger inden for produktudvikling, produktion og projekt- og porteføljestyring.

Lars’ kompetencer omfatter virksomhedstransformation, produktudvikling, Supply Change Management og produktion med fokus på procesoptimering og understøttende IT-systemer. Lars har solid erfaring med at udvælge og implementere ERP-systemer - herunder etablering af ERP-strategier, specifikation af krav, etablering af blueprint, leverandørvalg, design af projekter inden for virksomhedsimplementering og eksekvering af udrulningsplaner.

Claus Møldrup

Partner
+45 31 45 03 88
|

Claus Møldrup fungerer som rådgiver på ledelsesniveau og senior projektleder inden for virksomhedstransformationer. Hans brede viden på tværs af virksomhedsprocesser samt viden om informationsteknologi i virksomheder (ERP, CRM, PIM, CMS osv.) er meget værdsat af vores kunder. Han ses ofte i rollen som betroet rådgiver og sparringspartner i forhold til udvælgelse og implementering af løsninger til virksomheder.

Claus bruger sin erfaring fra mange forskellige brancher til at foreslå nye ideer og løsningsmuligheder for sine kunder. Han har hovedsageligt arbejdet inden for private virksomheder, såsom detail-/engros-, medicinal-/produktions- og service-/medieindustrien, men også for offentlige organisationer. Claus’ personlige kompetencer og stil er med til at give overblik og idéer til forbedringer i forbindelse med de projekter, han står i spidsen for eller deltager i.

Sune Borregaard

Partner
+45 23 70 29 39
|

Sune har arbejdet med et bredt spektrum af produkt-, service- og markedsudviklingsprojekter inden for forskellige sektorer, herunder logistik, det offentlige og sundhedsvæsnet. Han har erfaring med hele processen fra den indledende idéfase og udvikling af innovationsstyring, implementering, forandringsledelse og gevinstrealisering, hvor overblik og klare målsætninger er essentielt.

Fokus er på digitalisering og kundeoplevelsen med henblik på at skabe maksimal værdi for målsegmenterne samt på at optimere de underliggende værdiskabende processer.
Sune opbygger tillid til interessentstyring gennem helhedsorienteret inklusion, effektiv facilitering og kortfattet kommunikation.

Sune er certificeret scrum-ekspert og EFQM Excellence assessor.

Jesper Calmar

Management Consultant
+45 61 20 23 88
|

Jesper har i mere end 10 år leveret procesdesign og procesoptimering og bygget bro mellem kundeværdi, virksomhedsstrategi og driftsprocesser. Udgangspunktet har været IT-fokuserede projekter, udelukkende forretningsfokuserede projekter og kombinationer af begge.

Med en analytisk og pragmatisk tilgang formår Jesper at identificere de grundlæggende årsager til forretningsmæssige udfordringer, hvilket resulterer i forretningsmæssige forbedringer. Han er utålmodig og drevet af udfordringen, når noget er status quo.

Han har erfaring fra shipping- og produktionsbranchen samt finanssektoren. Hans arbejde bygger på teorier fra en uddannelsen inden for indkøb og logistisk samt et sort bælte i Lean/six sigma.

Verner Ejstrup Mikkelsen

Management Consultant
+45 40 90 46 95
|

Verner er en erfaren ledelseskonsulent, som gennem de seneste 20 år har hjulpet organisationer med at eksekvere komplekse tiltag, der dækker både forretning og IT inden for regering, transport, finans, IT og postvæsenet. Han har arbejdet med alle aspekter af forandringsprocessen fra udvikling af forundersøgelser, virksomheds-cases, procesanalyser og forretningskrav til portefølje- og programdesign samt eksekvering og realisering af fordele.

Verner har stor erfaring med at involvere forskellige interessenter og forme forandrings- og kommunikationsprocesserne med det formål at føre resultaterne ud i livet. Han er vant til at arbejde med store, komplekse og internationale organisationer og projekter.

Verner kombinerer sit fokus på resultaterne med en struktureret og analytisk tilgang til at udvikle muligheder, der fremadrettet sikrer, at alle forandringsinitiativer bygger på et fornuftigt og bæredygtigt grundlag.

Klaus E. Olsen

Management Consultant
+45 28 89 28 38
|

Klaus har mere end 30 års erhvervserfaring inden for strategiudvikling og implementering. Hans erhvervsmæssige baggrund er fordelt over 15 år som ledelseskonsulent og 15 år som CXO, hvoraf flere år var i udlandet i Storbritannien, Tyskland, Rusland og Sydamerika. Han har en særlig indsigt inden for dagligvare, mad og drikkevare, logistik og sektorerne i forsyningskæden, men han har i kraft af sine mange år som ledelseskonsulent været aktiv inden for en bred vifte af erhvervssektorer – både private virksomheder og offentlige virksomheder.

Som en betroet rådgiver har Klaus faciliteret udvikling og implementering af strategier for ledergrupper, han har været program- og projektleder for store projekter omfattende 15-20 projektmedarbejdere samt konsulenter, og han har ledet store forandrings- og transformationsprogrammer inden for erhvervslivet samt i forhold til IT-drevet forandring.

Klaus har flere års erfaring med ledelse på højt niveau og har arbejdet aktivt med både individuel og personlig udvikling samt udvikling for ledergrupper, og han har udfyldt rollen som betroet rådgiver for ledere på CXO-niveau. Klaus har de sidste par år udfyldt rollen som bestyrelsesmedlem for en håndfuld SMV'er og nystartede virksomheder.

Dorte-Lene Bacher

Management Consultant
+45 26 84 51 34
|

Dorte-Lene har 20+ års erfaring i arbejdet med at få fuldt udbytte af data til forretningsudvikling og transformation. Hun har erfaring inden for dataanalyse, datamining, specificering og implementering af IT/AI/ML-løsninger og anvendelse af datadrevne beslutningsprocesser på både strategisk og operationelt niveau.

Med en kreativ og både helheds- samt detaljeorienteret tilgang har Dorte-Lene spillet en nøglerolle i forhold til planlægning, eksekvering og gennemførelse af erhvervsprojekter primært inden for den offentlige sektor. Hun har bred erfaring med udarbejdelse af forslag til politisk beslutningstagning.

Dorte-Lenes kompetencer dækker over virksomhedstransformation, forandringsledelse samt portefølje- og projektledelse særligt med fokus på at udnytte alle former for data i processerne. Hun har specialiseret sig inden for strategisk planlægning, Asset Management og transport.

Dorte-Lene har stærke analytiske evner og et skarpt blik for at finde ind til essensen af komplekse problemstillinger, hvilke hun er i stand til at kommunikere tydeligt til alle niveauer af interessenter. Hun har arbejdet som betroet rådgiver for ledere på CXO-niveau og ofte er det hende, der bliver valgt til at holde præsentationer for offentligheden.

Dorte-Lene har en uddannelse i matematisk-økonomi.

Michael Stig Sørensen

Management Consultant
+45 41 60 40 38
|

Michael har udviklet sine professionelle færdigheder på forskellige områder for at matche hans personlige værdier om integritet og ægte professionalisme. Han er en meget dygtig ledelseskonsulent og en inspirerende facilitator med en dokumenteret evne for eksekvering.

'Den eneste konstant er forandring', hævdede Heraklit med rette.

Michael agerer med stærk smidighed i miljøer, hvor afbrydelser er nøglen til forandring og vækst. Han stræber efter at skabe en engagerende og positiv kultur, hvor omgivelserne udfordres til at sætte ambitiøse mål, forfølge dem og til sidst nå dem. Han dyrker relationer og eksekverer ambitiøse mål, samtidig med at han bibevarer rentabiliteten, beskytter virksomhedens brand og leverer en service af høj kvalitet til kunderne.

De succesfulde resultater, han skaber, omfatter at arbejde tæt sammen med linje- og topledelsen, at forbedre den langsigtede strategiske planlægning og fremme forretningsudvikling ved enhver lejlighed.

Dan Alexander Florescu

Management Consultant
+45 60 60 33 76
|

Dan har gennem de seneste år hjulpet med optimerings- og transformationsprojekter inden for medicinal-, sundheds- og fødevareindustrien samt den offentlige sektor.

Han har arbejdet med at identificere og analysere komplekse problemstillinger, gennem en analytisk og pragmatisk tilgang, inden for virksomheders værdi- og forsyningskæder og skabt bæredygtige og innovative løsninger. Han er fast besluttet på at sætte et positivt aftryk gennem synlig værdiskabelse og vedvarende forandring.

Hans fokus er inden for teknologiudvikling, system- og procesdesign, organisationsdesign og -udvikling samt innovation og forandringsledelse.

Dan har en Master of Science i Engineering.

Lærke Louise Aagaard Reenberg

Management Consultant

|

Lærke er en energisk strategisk rådgiver, leder og specialist, der med sin innovative natur og motiverende facon, inspirerer sine kunder og teams til at skabe væsentlige resultater under komplekse og foranderlige omstændigheder. Hun har i mere end 15 år som intern og ekstern konsulent og som leder skabt signifikante resultater indenfor strategi, finans, IT, salg og forretningsudvikling i primært store internationale virksomheder i brancher som bl.a. forsyning, energi, telekommunikation, rådgivning og IT.

Lærke har herigennem opbygget en solid faglighed og erfaring indenfor analyse, design, planlægning og implementering af digitalisering og forretningstransformationer. Her drager Lærke nytte af sin kombination af stærke analytiske evner, kreativitet og en skarp forretningssans til at udfordre status quo, drive vigtige operationelle og strategiske beslutningsprocesser samt optimere organisationen til en varig kommerciel værdiskabelse for virksomheders kunder, medarbejdere og ejere.

Som konsulent anlægger Lærke en struktureret operationel, taktisk og strategisk tilgang til problemløsning og konceptualisering, og navigerer elegant i komplekse miljøer med mange forskellige udfordringer, agendaer og interessenter. Hun rådgiver og driver forandringer på alle niveauer i organisationen og har tillige stor erfaring med betjening af direktioner og bestyrelser.

Lærke har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet, og arbejder ved siden af sine aktiviteter i Quorum Consulting, som CEO i Mo Reen Cph ApS.

Frederik Englmayer Münster

Junior Consultant
+45 60 66 02 27
|

Frederik er i øjeblikket ved at tage en bachelorgrad i Project Management and Business Administration på Copenhagen Business School. Gennem sin uddannelse har Frederik tilegnet sig viden om projekt- og interessentledelse.

Frederik hjælper samarbejdspartnere og konsulenter med analyser, leverancer og præsentationer til både interne projekter og kundeprojekter.

Derudover bistår Frederik partnerne og konsulenterne med back office-support inden for områderne projekt-/porteføljestyring, regnskab og administration.

Ida Lindegaard Raaby

Junior Consultant
+45 61 69 99 72
|

Ida er på nuværende tidspunkt ved at tage en kandidatgrad i International Business and Politics - cand.merc.(pol.) på Copenhagen Business School. Studiet bidrager med en bred forståelse for økonomi og stærke analytiske kompetencer. Der er særligt fokus på virksomheders forretningsstrategier, ledelses adfærd samt politik.

Ida hjælper Quorums partnere og konsulenter med analyser, leverancer, præsentationer og workshops til både interne projekter og kundeprojekter.
Ida er ydermere ansvarlig for marketing og Quorums digitale hjemmeside samt LinkedIn.

Oliver Skaun Jørgensen

Junior Consultant
+45 4260 3016
|

Oliver er på nuværende tidspunkt ved at tage en kandidatgrad i International Marketing and Management Cand.merc. (IMM). på Copenhagen Business School. Studiet bidrager med en dyb forståelse for kompleksiteten på de internationale markeder samt analytiske kompetencer.
Studiet har særlig fokus på ledelse strategi, såvel som markedsføring og management i international kontekst.

Oliver hjælper Quorum internt med analyser, leverancer samt præsentationer til både interne projekter såvel som kundeprojekter.

Katrine Gorrissen

Business Partner
+45 28 49 19 29
|

Katrine Gorrissen er en af Quorums forretningspartnere, og hun arbejder med Quorum på ad hoc-basis.

Hun har stærke kompetencer i at lede transformationer i virksomheder ved at digitalisere processer og optimere brugen af nuværende systemer. Hendes nøgleekspertise er inden for områderne systemimplementering, læringsstyring, ESDH og fondssystemer.

Katrine har mere end 14 års erfaring i at hjælpe kunder med at forbedre deres forretninger ved at fokusere på kunde-/brugerrejser og forbedre de organisatoriske processer. Hun arbejder især med at vurdere forretningsmæssige og organisatoriske mål og transformere dem til systemkrav. Hun har ledet adskillige udvælgelses- og implementeringsprocesser som projektleder, hvor hun har ændret kundernes hovedsystemer, og hun har erfaring med at lede processen med organisatorisk tilpasning til de nye systemer og processer.

Ilona Josefina Andersen

Business Partner
+45 40 99 46 43
|

Ilona har 17 års erfaring med at forbedre præstationerne inden for projekt- og portefølje i den offentlige og private sektor. Hun har professionaliseret projektmiljøer og forvaltningen af porteføljer, ledet store forandringsprojekter og forløst transformationen af organisationer både i rollen som leder, projektleder og ledelseskonsulent.

Hendes indsigt fra at arbejde på tværs af brancher som det farmaceutiske område, luftfart, byggeri og den offentlige sektor, og hendes erfaring med at håndtere udfordringerne i lederrollen, har gjort hende til en værdsat og betroet rådgiver og mentor.

Erfaringen med at have anvendt, ledet og faciliteret transformationer har givet hende en ambitiøs, men pragmatisk, tilgang til arbejdet med transformationer. Hun er kendt af sine kunder og kollegaer for at være en stærk leder med høj integritet samt en dedikeret teamplayer, der altid med succes involverer både teammedlemmer og interessenter i processen.

Ilonas baggrund som on-site projektleder af store nøglefærdige byggeprojekter har vist sig at være et aktiv for kunder i de traditionelle produktionsindustrier og i andre tilfælde, hvor transformationsprojekter har haft indflydelse på produktionsstaben.