ANALYSE: Kommunernes arbejde med bæredygtighed

Befolkningen i Danmark støtter op om deres kommunes arbejde med bæredygtighed

Den bæredygtige udvikling af samfundet er et tema, der optager stadigt flere mennesker ift., hvordan man lever sit liv og ønsker andre lever deres.

De seneste 10 år har engagementet inden for bæredygtighed gennemgået en nærmest eksplosiv udvikling. Vedtagelsen af FN’s 17 Verdensmål har sat sit væsentlige præg på denne udvikling ved at skabe en fælles platform og ramme for at arbejde med bæredygtighed. Udviklingen har været drevet af et globaliseret erhvervsliv og store internationale organisationer, men også den offentlige sektor er i tiltagende grad optaget af bæredygtighed og FN’s Verdensmål. Flere danske kommuner har taget bæredygtighed og FN’s Verdensmål til sig som en del af deres politik og indsatsområder inden for bl.a. byggeri, i deres indkøbspolitik og i involveringen af deres borgere.

Men hvad er borgernes kendskab og holdninger til deres kommuners arbejde med bæredygtighed? – hvilken rolle synes borgerne, at FN’s Verdensmål skal spille i kommunernes arbejde med bæredygtighed? – og hvorledes ser borgerne på deres eget engagement i deres kommunes bæredygtighedsarbejde?

Quorum Consulting har i samarbejde med KMD Analyse undersøgt den danske befolknings kendskab og holdninger til bæredygtighed i kommunerne, som en generel del af deres hverdag og i lyset af det forestående kommunalvalg til efteråret.

Den samlede analyse er baseret på en desk research af kommunernes arbejde med bæredygtighed og en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

Nedenfor er præsenteret et udsnit af analysens resultater. Flere resultater findes i rapporten Kommunernes arbejde med bæredygtighed – den danske befolknings kendskab og holdninger.

Du kan læse den fulde rapport her.

Den danske befolkning har et stort kendskab til bæredygtighed og FN’s Verdensmål

Den danske befolkning har generelt et godt kendskab til bæredygtighed. Hele 78 % har kendskab til deres kommunes arbejde med bæredygtighed og 91 % af befolkningen har hørt om FN’s Verdensmål.

Den danske befolknings kendskab til deres kommunes arbejde med bæredygtighed:

Den danske befolknings kendskab til FN’s Verdensmål:

Dette høje kendskab udgør en etableret platform, som kommunerne kan bruge i deres arbejde med bæredygtig udvikling og FN’s Verdensmål.

 

Borgerne i Danmark foretrækker traditionelle envejskommunikationskanaler til at følge med i deres kommunes arbejde med bæredygtighed

Interessen for at bruge sociale medier til at følge med i sin kommunes arbejde med bæredygtighed er signifikant højere hos gruppen af 18-34-årige end i de to ældre grupper. Interessen for at bruge Facebook er dog relativt høj hos alle tre aldersgrupper (mellem 42 % og 61 %) ligesom der også er en høj fælles interesse i at modtage meddelelser i e-Boks og digitale nyhedsbreve.

 

Borgerne er nogenlunde tilfredse med deres kommunes bæredygtighedsarbejde

Borgerne i Danmark er generelt nogenlunde tilfredse med deres kommunes nuværende arbejde med bæredygtighed. Kun 2 % af befolkningen er meget utilfreds og 8 % utilfreds.

Det er værd at bemærke, at 22 % af befolkningen angiver, at de intet kendskab har til deres kommunes arbejde med bæredygtighed.

 

Borgerne i Danmark synes FN’s Verdensmål er vigtige

Borgernes holdning til, i hvilken grad deres kommune bør prioritere FN’s 17 Verdensmål i sit arbejde med at fremme bæredygtig udvikling:

Når borgerne bliver spurgt til hvert af de 17 Verdensmål, tegner der sig et billede af, at det, som borgerne lettest kan relatere til deres egen hverdag, prioriteres højest.

Borgernes holdning til, hvorledes deres kommune bør prioritere hvert af FN’s 17 Verdensmål:

 

Knap halvdelen af borgerne i Danmark ønsker selv at deltage aktivt i deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling, men mange ved ikke, hvordan de kan gøre det

En tredjedel af befolkningen er enig eller meget enig i, at deres eget bidrag til deres kommune bæredygtighedsindsats vil gøre en forskel ift. at opnå FN’s Verdensmål. Under en tredjedel af befolkningen er interesseret i at deltage ved at dele sine egne idéer og forslag til emnet.

 

For halvdelen af borgerne i Danmark har bæredygtighed stor betydning for, hvem de vil stemme på ved kommunalvalget 2021

En måde, hvorpå borgerne i Danmark kan præge deres kommunes arbejde med den bæredygtige udvikling i samfundet, er med deres kryds ved det forestående kommunalvalg 2021. Analysens resultater viser, at for halvdelen af den danske befolkning (ml. 45 og 54 %) er miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed meget vigtig for, hvem de vil stemme på ved kommunalvalget, mens lidt over en fjerdedel (27 %) mener, at FN’s Verdensmål er meget vigtigt for, hvem de vil stemme på.