ANALYSE: Den danske befolkning er delt i spørgsmålet om anvendelsen af ansigtsgenkendelse

I takt med at teknologien har udviklet sig og er blevet mere udbredt, er debatten om brugen af ansigtsgenkendelse igen blusset op i Danmark. Men i hvor høj grad har danskerne kendskab til brugen af ansigtsgenkendelse, og hvad synes de om teknologien? 

Quorum Consulting har i samarbejde med KMD Analyse undersøgt hvilket kendskab den danske befolkning har til brugen af ansigtsgenkendelse, deres holdninger til brugen af det, og hvordan de ser på fremtiden for teknologiens udbredelse i Danmark.

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Om undersøgelsen siger Dorte-Lene Bacher, Senior Consultant hos Quorum Consulting:

Ansigtsgenkendelse

Et udsnit af analysens resultater er gengivet nedenfor. Flere resultater findes i rapporten Ansigtsgenkendelse. Den danske befolknings kendskab og holdninger som du kan læse her.

Den danske befolkning kender til ansigtsgenkendelse

94 pct. af danskerne har hørt om ansigtsgenkendelsesteknologien, og ca. halvdelen (51 pct.) har selv været i en situation, hvor ansigtsgenkendelse har været anvendt. Det anvendelsesområde som flest kender til er når teknologien bliver anvendt til at give adgang til personlige apparater f.eks. en mobiltelefon. 82% af den danske befolkning har hørt om ansigtsgenkendelse i den sammenhæng, mens 34% af har prøvet at anvende ansigtsgenkendelse til dette formål.

Holdningen til ansigtsgenkendelse deler den danske befolkning

I analysen er respondenterne blevet spurgt, om hvorvidt de er for eller imod at ansigtsgenkendelse bliver brug til forskellige formål. I analysen skelnes mellem 11 forskellige formål inden for følgende områder:

  • Bekvemmelighed for brugeren, hvor ansigtsgenkendelse anvendes med henblik på at give en god kunde- eller bru­geroplevelse
  • Kommercielle formål, hvor ansigtsgenkendelse anvendes med henblik på at opnå kommercielle fordele
  • Effektiv samfundsopgave, hvor ansigtsgenkendelse anvendes med henblik på en effektiv og/eller automatiseret løsning af samfundsopgaver

Analysens viser, at 48% af de adspurgte er overvejende imod at anven­de ansigtsgenkendelse inden for de områder analysen dækker, mens 45% af de adspurgte er overvejende for. 7% af de adspurgte er overvejende usikre på, hvorvidt de er for eller imod ansigtsgenkendelse.

Analysen tegner endvidere et billede af, at kendskabet til teknologien har en betydning for, hvilken holdning respondenten indtager. Dette indikeres af, at de respondenter, der har hørt om tre eller færre anvendelsesområder, overvejende er imod ansigts­genkendelse, mens respondenter med kendskab til fire eller flere af anvendelsesområderne overvejende er positivt ind­stillet.

Ansigtsgenkendelse forventes at blive mere udbredt i Danmark i de kommende år

Teknologien er i kraftig udvikling og er i flere lande langt mere udbredt end herhjemme. Spørgsmålet er med hvilken takt og indenfor hvilke områder teknologien vil finde bred anvendelse i Danmark.

For at belyse befolkningens vurdering hvor hurtigt ansigtsgenkendelse vil vinde frem på forskellige områder, er respon­denterne blevet bedt om at vurdere en række mulige fremtidssituationer.

72% af de adspurgte vurderer, at ansigtsgenkendelse vil være udbredt inden for 5 år indenfor området, hvor teknologien bruges til at give adgang til computer, mobiltelefon etc. Og 57 % vurderer, at politi og andre myndigheder inden for de næste 5 år vil anvende ansigtsgenkendelse i deres arbejde.