Forsyningsvirksomheder

Forsyningssektoren er inde i en rivende udvikling drevet af klimaforandringer, grøn omstilling, digitalisering, effektiviseringskrav, øget regulering samt engagerede kunder og interessenter.

De mange vedvarende forandringer stiller krav til at opruste styrings- og leverancekapacitet for bl.a. at kunne gennemføre ofte omfattende investeringer i klimatilpasning, vedvarende energi, genanvendelse af affald, reduktion af miljøbelastende udledninger og meget mere.

Quorum har erfaring med at overkomme en lang række af de udfordringer, som virksomheder i forsyningssektoren oplever på tværs af værdikæden.

En forudsætning for effektiv ressourceanvendelse i både drift, vedligehold og ny-etablering er indgående kendskab til virksomhedens anlæg og processer knyttet til førnævnte. Derfor er et vores fokusområder Asset Management.

Asset Management og effektivt vedligehold

Hos Quorum er vores konsulenter dygtige til at danne bro mellem teknik, data og økonomi uanset virksomhedens modenhed. Quorum kan levere indsigt i dé processer, der er nødvendige samt levere konkret domæneviden indenfor udvalgte assettyper.

Nedenfor har vi udvalgt relevante cases der giver et udtryk for vor bredde og dybde indenfor sektoren. 

Udvalgte cases indenfor forsyningssektoren

Fors

En struktureret Asset Management tilgang giver klar plan for reinvesteringer

Novafos

Klargøring til fælles Drift og Vedligehold

Referencemodel til Drift & Vedligehold

HOFOR

Overblik over driftsforstyrrelser

Projektstrategi og projektgrundlag for plant maintenance

Carve Out og integration af Amagerværket i HOFOR

Grundlag for fælles vedligeholdelsesprocesser og systemunderstøttelse

BIOFOS

IT-strategi hos BIOFOS

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere om, hvordan Quorum kan hjælpe din organisation?

Kontakt Quorum