Valg af IOT-løsning til rengøringsvirksomhed

Baggrund

Virksomheden havde gennem en længere periode fået forespørgsler fra eksisterende og potentielle kunder, der ønskede at rengøringen af deres faciliteter, skulle ske baseret på behovet for rengøring i stedet for efter en fast rengøringsplan. Samtidig oplever virksomheden, at der i forbindelse med udbud i den offentlige sektor, bliver lagt stigende vægt på virksomhedernes teknologiske løsninger.

Virksomheden ønskede derfor at undersøge markedet for IOT-løsninger i rengøringsbranchen. Specifikt ville de gerne have et overblik over de løsninger, der er tilgængelige på markedet, samt hjælp til at vælge den rette leverandør til deres behov.

Tilgang

Quorum hjalp virksomheden med at opsætte de rette kriterier for valg af leverandøren. Dernæst undersøgte Quorum hvilke IOT-løsningerne til rengøringsbranchen der eksisterer, hvilke leverandører der er på markedet, og hvilke investerings- og vedligeholdelsesomkostninger der ville være ved de forskellige mulige løsninger.

Quroum præsenterede markedsundersøgelsen for virksomheden, som derudfra valgte to mulige leverandører, der præsenterede deres løsninger for Quorum og virksomheden.

Baseret på Quorums rådgivning, valgte virksomheden én af leverandørerne til et pilotprojekt. Pilotprojektet har til formål at teste løsningen af, og fungerer ligeledes som en demo for potentielle og nuværende kunder.

Resultatet

Som resultat af Quorums hjælp, har virksomheden fået et overblik over markedet for IOT-løsninger, og har baseret på vores rådgivning kunne vælge den rette IOT udbyder til deres behov.

Virksomheden er nu i gang med et pilotprojekt, hvor IOT-løsningen testes af.