”Quorum Consulting har drevet en grundig og professionel udvælgelsesproces, til tiden og til aftalte pris, hvor vi i ledelsen har været helt trygge ved processen og i stand til at træffe en klar beslutning om valg af Global Partner til eksekvering af flerårig ERP strategi”

Jacob Steen Due Senior Group Manager, Business Application Development, Milestone Systems

Valg af Global Partner til eksekvering af flerårig ERP-strategi

Baggrund:

Milestone Systems har i 2018 udarbejdet en ny ERP-strategi og roadmap for de kommende 3 år. En af de vigtigste strategiske aktiviteter er at lave en global opgradering af deres ERP-system Navision.

Milestone Systems strategi er også at have et mere simpelt systemlandskab, samt effektive forretningsprocesser, og opbygning af egne kompetencer suppleret med leverandøren, som også kan agere som sparringspartner.

Tilgang:

Milestone Systems ønsker at finde en global leverandør, som vil få ansvaret for at opgradere Navision på Globalt plan.

Quorum hjalp til med at lave en grundig og struktureret udvælges proces bestående af følgende elementer:

  • Udvælges- og selektion kriterier
  • Grundig markedsafdækning
  • Udarbejdelse af RFI & RFP-materiale
  • Gennemførelse af inspirations- samt analyse og design workshops med potentielle leverandører
  • Beslutningsoplæg til styregruppen

Resultatet:

Som følge af processen kunne Projektejeren fremlægge et gennemarbejdet oplæg om beslutningen, samt forhandlingsoplæg med leverandøren.

Quorum har kørt en meget effektiv selektion proces fra start til slut på ca. 8 uger. Milestone Systems har fået input/inspiration til, hvordan nogen af deres nuværende udfordringer vil kunne løses, og hvordan den kommende leverandør arbejder, samt deres tilgang til problemløsning.

Disse fordele er opnået på grund af Quorum’s indsigt og tilgang til en struktureret udvælges proces & viden om Navision markedet.

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →