”Som et resultat af den grundige og professionelle udvælgelsesproces, der blev håndteret af Quorum Consulting, var vi i stand til at træffe en klar beslutning om projektets omfang, processer, ERP-løsning og implementeringspartner”

Per Johannesen Madsen, CFO at Scandlines

Uvildig rådgivning i valg af ERP-løsning

Baggrund:

Før projektet blev indledt, havde Scandlines gennemgået en strategisk proces, hvor flere færgeruter var solgt, og virksomheden var trimmet og mere fokuseret. Organisationen blev slanket for at tilpasse til den nye forretningsstrategi, og IT-landskabet skulle fornyes tilsvarende.

Det eksisterende ERP-system var SAP, og efter en foranalyse viste der var høje omkostninger, ved at opgradere SAP, så det var naturligt at afsøge et bredere ERP-valg og et mere strategisk forretningsdesign.

Tilgang:

Quorum hjalp til med at gennemføre projektet og forberede virksomheden til nye måder at arbejde på, ved at køre udvælgelsesprocessen, parallelt med at ledelsen blev forberedt på de forretningsmæssige ændringer. Med en struktureret og grundig tilgang til valg af den optimale ERP-løsning, styrede Quorum Consulting Scandlines gennem RFI & RFP-processen, afsluttende med valg af Microsoft Dynamics NAV som teknisk løsning og Columbus som implementerings- og supportpartner.

Under processen udarbejdede Quorum det overordnede forretningsdesign, understøttede business-casen, klædte projektorganisationen på til at køre implementeringsprojektet af ERP-systemet, og klargjorde organisationen til at håndtere forandringerne.

Resultatet:

Som følge heraf kunne Scandlines træffe en klar beslutning om projektets omfang, processer, ERP-system og implementeringspartner, samtidig med at organisationen blev forberedt til næste skridt i processen med hjælp fra etableringen af en forandringsledelsesfunktion i HR.

I forhandlingerne med løsningsleverandøren, opnåede Scandlines en rabat på 23% fra det oprindelige tilbud – en rabat der ikke mindst opnået på grund af den indsigt og projekttilgang, som Quorum bragte til bordet.

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →