Udvikling af salgsstrategi og sparring

Baggrund:

På baggrund af BREXIT samt de nye kvoter, har det danske marked for fiskerigfartøjer oplevet stor nedgang, hvorfor vigtigheden af yderligere salg til eksportmarkederne har været afgørende. De økonomiske og politiske påvirkninger fik Bredgaard Boats til at efterspørge en ny salgsstrategi, der skulle udstikke retning for en optimering af og eksekvering på nye salgsfremmende tiltag rettet mod de nordiske og nordatlantiske lande. Ydermere ønskede Bredgaard Boats rådgivning, der kunne tilføre kommerciel ekspertise samt virke som ledelsessparring.

 

Tilgang:

På baggrund af interne drøftelser og workshops med Bredgaard Boats udarbejdede Quorum i samarbejde med ledelsen strategiske tiltag baseret på verificerede analyser af markedet samt strategiværktøjer og implementeringsmodeller.

Følgende værktøjer blev benyttet i processen;

  • Fyrtårnsmodellen
  • Must Win Battles (MWB)
  • Ambitionsmøder
  • Pipeline management

Gennem processen havde Bredgaard Boats og Quorum løbende sparring og coaching i henhold til salgsfremmende aktiviteter og systematisering af salgsarbejdet, hvorfor Quorum både agerede på ledelsesniveau og det operationelle niveau.

 

Resultatet:

Overordnet fik Bredgaard etableret en salgsstrategi, der fokuserer på at vækste yderligere på de nordiske samt nordatlantiske markeder. Bredgaard Boats fik som en sidegevinst implementeret en klar intern ansvarsfordeling, som nu medvirker til mindre spildtid og generel arbejdsoptimering i organisationen.

Derudover blev etableret en robust pipeline, hvilket er et tydeligt resultat af systematiseringen af salgsarbejdet.

Samarbejdet mellem Bredgaard Boats og Quorum fortsætter som følge af det gode og givende samarbejde, hvor begge parter har fået indfriet de høje forventninger.