”Quorum Consulting leverede en professionel support til udvælgelsesprocessen og var med til at sikre at vi skabte klarhed over vores behov, samt styrkede vores beslutningsproces”

Jesper Cassøe, VP Human Resources

Udvælgelse af HR-system

Baggrund:

Ascendis Pharma oplever en kraftig vækst i antallet af medarbejdere og forventer yderligere vækst i de kommende år.  På den baggrund ønskede Ascendis Pharma at finde et komplet HR-system, der dels dækker basale medarbejder informationer, dels kan bruges af alle datterselskaber på tværs af landegrænser og dels har muligheden for at understøtte komplekse HR forretningsprocesser på længere sigt.

Tilgang:

Ascendis Pharma havde få definerede krav, men ønskede først og fremmest et system, der krævede minimal understøttelse.

Quorum hjalp til med at afklare de reelle forretningsbehov og IT-krav, udvælge det rette system til at understøtte HR-processerne, og med at vælge den rette leverandør.

Med en struktureret og grundig tilgang til valg af det optimale HR-system, blev Ascendis Pharma styret gennem RFI & RFP-processen, afsluttende med valg af både HR-system og implementeringspartner.

Under processen udarbejdede Quorum det overordnede procesdesign for HR, klædte ledelsen på til at foretage et objektivt valg af system og støttede op om forhandlingerne med leverandøren.

Resultatet:

Som følge af processen kunne Ascendis Pharma fremlægge et gennemarbejdet oplæg til prioriterede HR-processer, valg af HR-system og implementeringspartner.

Dertil kommer et initiativ til, hvad projektet vil kræve af interne ressourcer og indsats i Ascendis Pharma, således at den interne forberedelse kan blive så optimal som muligt.

I forhandlingerne med implementeringspartneren, opnåede Ascendis Pharma en væsentlig rabat i forhold til det oprindelige tilbud, samt forbedrede rammer for implementeringen. Fordele, der blev opnået på grund af den indsigt og projekttilgang, som Quorum bragte til bordet.

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →