”Quorum har konstant hjulpet os igennem hele processen, ved at have et forkromet overblik, og guidet os sikkert igennem på de områder hvor vi var usikre. Det har givet os en tryghed og skabt ro i ledelsen”

Thomas Sørensen Projektleder og WFM ansvarlig

Succesfuld og effektiv implementering af ny WFM-løsning

Baggrund:

I 2020 fik Aldi Danmark (Aldi) implementeret et WFM-system, der voldte mange problemer for både brugere og ledere. Quorum blev i første omgang hyret til at foretage et review af systemet. På baggrund af analysen og anbefalinger, blev det besluttet, at Aldi skulle have valgt en ny WFM løsning. Aldi ville gerne have en struktureret og effektiv proces, hvorfor Quorum blev bedt om at støtte i både valgprocessen og den efterfølgende implementering og optimering.  

Tilgang:

Aldis organisation var skeptiske overfor at byde en ny løsning velkommen. For at sikre motivation og støtte til effektiv implementering, udarbejdede Quorum sammen med leverandøren en ambitiøs og struktureret projektplan, som skulle sikre at løsningen var klar til næste planlægningscyklus. Quorum mobiliserede Aldis projektledelse og projektteam, for at sikre projektet frem til go-live. Styregruppemøder blev brugt til at sikre ressourcer og beslutningsdygtighed, samt indgå i tæt dialog med leverandøren. Quorum udarbejdede planer for forandring, kommunikation, governance og træning, herunder planlægning af uddannelsesforløb for brugere og ledere. Efter implementeringen foretog Quorum et survey for at vurdere baseline for måling af effekten og tilfredshed med løsningen. Herefter blev løsningen optimeret for at give brugere og ledere en optimal WFM-løsning. 

Resultatet: 

Som resultat af et effektivt samarbejde, var Aldis nye WFM-løsning klar til brug efter kun 12 ugers forløb, og inden næste planlægningscyklus, og endda under forventet budget. Brugere og ledere udtrykte stor tilfredshed med den nye løsning og har fået bedre overblik, transparens og tillid til løsningen. Aldi kunne med tryghed og få bekymringer fokusere på deres daglige drift, mens Quorum støttede projektet hele vejen. Aldi står tilbage med en implementeret løsning med få udestående problemer og opgaver. Business case, viser at Aldi sparer adskillige FTE per år. 

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →