”Quorum har været en engageret og uvurderlig hjælp i processen”

Stig Dambmann Senior Vice President Group HR

Struktur og tryghed ved skift af lønsystem

Baggrund:

Scandlines havde i forbindelse med udskiftning af ERP-platform valgt også at skifte lønsystem og outsourcingspartner for at opnå synergier ved at arbejde på én IT platform.

Scandlines’ udfordring var at sikre det forretningsmæssige momentum på løn implementeringen uden at trække på de ERP allokerede ressourcer – og samtidig sikre at skiftet mellem lønsystemer knap blev bemærket hos medarbejderne.

Tilgang:

Quorum gik til opgaven på to fronter:

Vi skabte det procesmæssige overblik i HR-afdelingen for derved at have en struktur, hvor de detaljerede arbejdsgange blev relateret til. Arbejdsgangene blev udarbejdet i tæt samarbejde med lønmedarbejderne for at skabe buy-in og procesviden i afdelingerne.

Quorum var driver på at få fremdrift i processen. Vi drev den forretningsmæssige afstemning mellem de forskellige lønafdelinger, udarbejdede og gennemførte træning, vaskede data, designede adgange, kvalitetssikrede og forestod opfølgning på den generelle fremdrift af implementeringen.

Resultatet:

Som følge af samarbejdet fik Scandlines skiftet lønsystem med kun minimale gener for de ansatte.

Lønmedarbejderne fik skabt tryghed ved det nye lønsystem, og et fundament til efterfølgende procesforbedringer.

Vil du vide mere om Quorums tilgang til IT implementeringsprojekter?

Kontakt Quorum