”Quorum kom på et tidspunkt, hvor vi i ExpreS2ion gennemgik en stor transformation i forretningsmodellen. Deres gennemgang af virksomheden forløb professionelt og med et godt overblik i at støtte ledelsen strategisk og procesmæssigt”

Bent U. Frandsen, CEO, ExpreS2ion Biotechnologies

Strategisk transformation fra service- til pipeline-baseret biotek-virksomhed

Baggrund:

I kølvandet på en større kapitalrejsning, ønskede virksomheden hjælp til sin planlagte transformation fra en servicebaseret biotek-virksomhed, der producerer komplekse proteiner til større biofarma-virksomheder, til også at inkludere egen pipeline med udvikling af lægemidler til bl.a. behandling af kræftsygdomme.

Quorum blev bedt om at afdække proces- og kompetencebehov for den planlagte transformation, hvorledes den eksisterende og nye forretningsstrategi balanceres, og udarbejde en handlingsplan for udviklingen af virksomhedens samlede organisation.

Tilgang:

På baggrund af interviews med nøglepersoner i organisationen, udarbejdede Quorum en proces- og kompetenceanalyse, og gennem iterative delleverancer som afsæt for løbende dialog med den øverste ledelse, udmøntedes dette i en samlet transformationshandlingsplan.

Resultatet:

Quorum leverede en analyserapport, der gav overblik over virksomhedens processer og aktiviteter, og målbilleder for hvordan organisationen med sit nye strategiske fokus kan tage sig ud i en 1- hhv. 4-års tidshorisont.

Med afsæt i rapporten faciliterede Quorum en drøftelse i bestyrelsen for den videre proces for virksomhedens transformation. Her blev afklaret fælles ståsted og konkrete handlingspunkter for næste skridt i virksomhedens transformation.