”Quorum sikrede et ukompliceret og nemt samarbejde og arbejdede selvstændigt uden større behov for support. Leverancerne hjalp os til at opnå en hurtig implementering i organisationen og første del af auditeringsprocessen er forløbet rigtig godt”

Program Manager

Sensor Data Management Design og implementering

Baggrund:

Virksomheden ønskede at få fastlagt og implementeret sensor data management. Ønsket udsprang dels af behovet for at realisere de fulde gevinster af en række større investeringer i indsamling, opbevaring og behandling af sensor data, og dels for at sikre opfyldelse af krav til implementering af tilstandsbaseret vedligehold fastlagt af auditør.

Programmet til optimering af vedligehold gennem anvendelse af advanced analytics og sensor data, bad Quorum om at assistere Maersk Drilling i designet og implementeringen af sensor data management.

Tilgang:

Quorum hjalp virksomheden med at analysere de opstillede krav fra auditøren og forene kravene med det koncept for Master Data Management som allerede var implementeret. Centrale elementer i designet af sensor data management var etableringen af sensor data governance, fastlæggelsen af roller og ansvar samt beskrivelserne af de nødvendige processer. Yderligere bistod Quorum i de første skridt af implementeringen og operationaliseringen af sensor data management.

Resultatet:

Virksomheden har nu et tvær-organisatorisk ledelsesforum, hvor beslutninger vedrørende sensor data tages. Medarbejdere som varetager den daglige drift og vedligehold af sensor data er udpeget, og arbejder efter de fastlagte processer på at sikre flowet af sensor data og løbende måling af kvaliteten. Virksomheden er nu klar til at blive evalueret af auditør i forhold til de krav der stilles til sensor data management for tilstandsbaseret vedligehold.

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →