”Quorum konsulenterne var dygtige til at tilpasse sig vores virksomhed. Det har været et godt og lærerigt forløb, og Quorum skal have stor ros for hurtig justering og tilpasning af forløbet, da vi midt i måtte ændre retning.”

Jan Nørregaard Olsen, CEO, Munck Asfalt A/S

Salgsudvikling

Baggrund:

Munck Asfalt vurderede at der var et stort uudnyttet salgspotentiale i en af deres afdelinger primært til mindre virksomheder og foreninger. Et marked der er prismæssigt lukrativt, men som Munck Asfalt ikke havde tradition for at tilgå

Tilgang:

Quorum fokuserede på en flerstrenget tilgang, som bestod dels af en segmentering af markedet ud fra tilgængelighed og profitabilitet, og dels at arbejde med salgsorganisationens parathed i relation til de udvalgte segmenter og endelig at introducere principper for salgsledelse.

Resultatet:

Munck Asfalt har opnået succes med at identificere en række mindre lukrative projekter, som dog samlet bidrager til at optimere udnyttelsen af produktionsapparatet, når de realiseres. Samtidigt har sælgende mellemledere fået større fokus på egen rolle i forbindelse med salg og kapacitetsudnyttelse