"Quorum havde knowhow og en tilgang, der gav os en struktur for arbejdet, som hjalp os til en hurtigere afklaring og et bedre samlet design, end vi selv kunne have nået frem til."

Thomas Bergmann, Afdelingsleder, Renseanlæg, Novafos

Referencemodel til Drift & Vedligehold

Baggrund:

Efter at have valgt en fælles løsning til Drift og Vedligehold (D&V) var der behov for, at Novafos fik en fælles referencemodel som en forberedelse af implementeringen. Her blev Quorum naturligt valgt til at facilitere processen, da der internt var flere forskellige synspunkter omkring behov og modenhed.  

Tilgang:

Quorum Consulting opstillede i samarbejde med udvalgte kernemedarbejdere inden for D&V forskellige muligheder for referencemodel. Gennem arbejdsmøder med kernegruppen blev der aftalt et Novafos-design af referencemodel, således at modellen er tilpasset Novafos’ styringsbehov og -rapportering. 

Resultatet:

Novafos valgte at arbejde videre med den internationale og Dansk Standard-adapterede model ISO 81346. 

Novafos fik et samlet design for referencemodel, som der var opbakning til blandt alle nøgleinteressenter på tværs af afdelinger. Den samlede referencemodel indeholder principper, processer, roller, definition, struktur og indhold (selve ISO-benævnelserne) samt en aftale om, hvordan den konkret skal anvendes i den valgte D&V-løsning (Envidan).