Projektstrategi og projektgrundlag for plant maintenance

Baggrund:

HOFOR arbejdede på en presset tidsplan for at gennemføre integrationen af det nyligt anskaffede kraftværk: Amagerværket. Beslutningen om den fremtidige systemunderstøttelse af vedligeholdelsesprocesserne var dog bagud ift. tidsplanen. Parallelt med integrationen af Amagerværket stod HOFOR også overfor en stor opgradering af deres centrale ERP system(AX2012) med muligheden for at integrere vedligeholdelsesprocesserne i det nye system ved at anvende Dynaway EAM, der er de factostandard for Enterprise Asset Manament i MSDynamics AS og Dynamics 365.

Tilgang:

Sammen med et dedikeret team fra HOFOR gennemførte Quorum Consulting en analyse, som beskrev og evaluerede de forskellige løsninger og projektscenarier. Dette omfattede:

  • Interview af centrale forretnings-og IT-interessenter for opstilling og evaluering af løsningsfit samt scenarier forteknisk-og projektmæssig gennemførsel
  • Kontakt medleverandører /systemintegratorer for at vurdere forskellige løsningsscenarier og efterfølgende muligheder for gennemførsel af projekt indenfor den givne tidsramme
  • Evaluering af risiko forbundet med de givne scenarier
  • Konsolideret evaluering af scenarier og præsentation af anbefaling

Resultatet:

Støtten fra Quorum gjorde HOFOR i stand til at komme tilbage på sporet igen med et væsentligt område, som var faldet bag tidsplanen. Derudover kunne HOFOR integrere vedligeholdelsesprocesserne som et integreret modul i det opgraderede ERP-system.