"Quorum gave our project the support it needed to move forward. Their analysis of the project offered new insights and recommendations, as well as creating confidence by the management"

Nicolai Ørum Østergaard, Project Portfolio Manager, SEGES

Projekt review

Baggrund:

SEGES havde initieret et IT projekt til erstatning af en ældre egenudviklet platform. Der var foretaget diverse foranalyser og projektet stod foran at skulle i gang med første sprint efter SEGES agile udviklingsmodel. Ledelsen ønskede et review af projektgrundlaget for at sikre et validt udgangspunkt, et værktøj til opfølgning af projektets leverancer og sikkerhed for sammenhæng mellem behov og leverancer.

Tilgang:

Quorum Consulting tog udgangspunkt i en review-ramme baseret på en klassisk IT-projektmodel tilpasset SEGES agile model. Gennem interview med lederne i de involverende afdelinger og gennemgang af eksisterende dokumentation blev status holdt op mod review-rammen og potentialer, risici og udeståender identificeret. Fokus var primært at identificere og sikre den røde tråd fra behov via udviklinger til leverancer og benefit for organisationen.

Quorum Consulting hjalp endvidere med den initiale behovsafklaring af fase 2 for projektet.

Resultatet:

Ledelsen fik på få uger indsigt i projektets grundlag og status og kunne konstatere hvor projektet var on-track, hvor de var godt på vej, men hvor kvaliteten kunne forbedres, samt synlighed for ’blind spots’ hvor SEGES ikke tidligere havde haft fokus.

For fase 2 af projektet blev der leveret projektrammen og grundlaget for en detaljeret behovsafklaring.

Ledelsen kunne med udgangspunkt i Quorums arbejde optimere på projektets prioriteter og iværksætte tiltag for mitigering af risici.

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →