Projekt- og portføljestyring

Baggrund:

Hospitalet har siden 2017 arbejdet med at udvikle en række supplerende behandlingsinitiativer for at sikre endnu bedre sygdomsbehandling med et bredt fokus på patienterne.

Samtidig hermed har hospitalet være på en organisatorisk rejse ift. samarbejdet med de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden, og med en ny ledergruppe på tværs af hospitalets enheder stod det klart, at der var brug for yderligere at konkretisere og forankre strategien i den nye ledergruppe.

Tilgang:

Quorum hjalp hospitalets programledelse med at gå fra 22 individuelle udviklingsprojekter til porteføljestyring, programledelse og et reelt PMO. Quorum arbejde tæt sammen med programledelsen og løsninger blev udarbejdet i arbejdssessioner, der både indeholdt kompetenceudvikling, afdækning af behov ift. løsningsdesign og reelt løsningsdesign. Quorum var desuden medfacilitator ved de ledelsesworkshops, der også bidrog til at give ledelsen en forståelse for behovet for klar governance, rammer, prioritering og styring af porteføljen. Afslutningsvist blev Quorum bedt om at designe og facilitere en strategiworkshop, der kunne kick-starte et strategiforløb samt afslutte ledergruppens værdiforløb. 

Resultat:

Hospitalet har med porteføljestrukturen fået etableret klare projektroller på tværs af organisationen og ledelsesniveauer. Der er etableret styringsmekanismer til at give overblik over, hvordan projekterne bidrager til strategien hhv. trækker på nøgleressourcer, og der er i ledergruppen skabt en grundlæggende forståelse for, hvad 22 projekter kræver af en organisation. Der er som resultat heraf blevet etableret en porteføljestyrings-chefstilling og fordoblet antallet af projektledere.