”Quorum bidrog med ressourcer, værktøjer, facilitering og udfordring / trykprøvning, som satte ledelsesgruppen i stand til indenfor kort tid at få etableret en fælles velfunderet plan for selskabets videre omstilling og udvikling. Som følge af de positive erfaringer med samarbejdet har Quorum også været anvendt ved efterfølgende ad-hoc indsatser.”

Per Lauritsen CEO, GEA Farm Technologies Mullerup

Program design – Must Win Battles

Baggrund:

GEA Farm Technologies Mullerup havde i kølvandet på markedsstilstand som følge af finanskrisen og en periode med utilstrækkeligt fokus på salgsledelse og udnyttelse af nye internationale salgskanaler brug for at fokusere virksomhedens indsatser for at få en stabil økonomisk situation.

Tilgang:

På baggrund af indledende drøftelser og workshops i GEA FT M’s ledelse understøttede Quorum ledelsen i verificerende analyser og formulering af en række initiativer der samlet set skulle sikre den nødvendige profitabilitet og realisere virksomhedens potentiale. Støtten indbefattede:

  • Vurdering af ordresituation
  • Markedsudviklingsmodel for Intercompany salg samt støtte til estimering af salgsforcast
  • Gennemførelse af workshops for verificering af indsatsområder, prioritering, ressourcebehov og effekter
  • Opstilling af Must Win projekter indenfor bla.: Intercompany Go-To market, opdatering af teknisk materiale og træning, reduktion af omkostninger til materialeindkøb, optimering af processer for håndtering af reservedele og udvikling af forhandlernetværk i norden

Konsekvenser af implementering af SAP sideløbende med eksekvering af must-win program.

Udover projektmandat for de enkelte initiativer understøttede Quorum udarbejdelsen af en samlet Business Case inkl. cash-flow betragtning på det samlede program og den forventede effekt.

Resultatet:

GEA FT M fik med baggrund i den udarbejdede case mobiliseret de mest nødvendige ressourcer og påbegyndt eksekveringen af Must Win programmet.

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →