“Quorums åbne og inkluderende tilgang skaber et positivt rum for samarbejde, som er af afgørende betydning for en effektiv facilitering af afklarings- og beslutningsprocesser i det komplekse landskab af interesserede parter, der findes inden for sundhedssektoren“

Sanne Jensen, tværregional projektleder, Region Hovedstaden

Patient Reported Outcome (PRO) – tværregionalt projekt

Baggrund:

PRO hjælper patienter til at opleve, at de har indflydelse på deres behandling

Patient Reporteret Outcome (PRO) er oplysninger om patientens helbred, der kommer direkte fra patienten uden yderligere information eller fortolkning fra sundhedspersonale eller andre involverede personer.

Formålet med PRO er at give patienterne en oplevelse af at have mere indflydelse på deres behandling for at sikre, at sundhedspersonalet har en mere fokuseret dialog med deres patienter, og at det prioriteres, at behandlingen skaber den størst mulige værdi for den enkelte patient.
Formålet med projektet var at etablere et tværregionalt fundament af metoder og organisatoriske strukturer til implementering af PRO inden for behandling af epilepsi, prostatakræft og brystkræftkemoterapi.

Der blev oprettet tre kliniske koordinationsfora, der hver omfatter alle fem danske regioner. Deres opgave var at fastlægge de grundlæggende kliniske forudsætninger for PRO-projektet over blot tre workshops.

Disse forudsætninger fungerer efterfølgende som ramme for gennemførelsen af PRO i de fem regioner. De kliniske forudsætninger omfatter mål og fordele ved brug af PRO, organisatoriske strukturer og arbejdsgange, patientspørgeskemaer og algoritmer til støtte af sundhedspersonalets beslutninger.

Tilgang: planlagt, forberedt, faciliteret og dokumenteret af Quorum

Quorum planlagde, forberedte, faciliterede og dokumenterede de tre workshops i hver af de tre kliniske koordinationsgrupper, som bestod af førende kliniske eksperter, læger og sygeplejersker fra de fem regioner, repræsentanter for de kliniske databaser, hospitalsdirektører samt patienter og repræsentanter for patienterne.
Quorum skrev også den endelige rapport, som efterfølgende blev anvendt som grundlag for de regionale PRO-implementeringsprojekter.

Resultatet:

Quorum sikrede, at de kliniske koordinationsgrupper opnåede succes på trods af en ekstremt fremskyndet proces og stramme frister. Baseret på resultaterne af workshoppen blev der fastlagt grundlæggende forudsætninger for den nationale implementering af PRO til ambulant kontrol.
Processen tog også hensyn til det samlede billede af gennemførelsen af overgangen, der er nødvendigt for at sikre værdiskabelse i et tværregionalt perspektiv såvel som i hospitalsspecifikke behandlingsforløb.

“Quorum Consultings dybdegående forståelse af og viden om rammebetingelser i sundhedssektoren og de forskellige involverede parter, kombineret med deres analytiske tilgang, giver dem et godt øje for kernen i ofte meget komplekse problemstillinger. Som partner er Quorum altid velforberedte, pålidelige og fleksible.“ Citat: Sanne Jensen, tværregional projektleder, Region Hovedstaden

Dette er også i forhold til forskelle i arbejdsgange, organisation, processer og systemsupport. Under hensyntagen til sammensætningen af koordinationsgrupperne blev der opnået en interregional konsensus om begge resultater og om, hvordan de skal gennemføres.

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →