”Vi har været glade for samarbejdet med Quorum. Projektet har løftet HOFORs digitale information til kunderne om vores gravearbejder”

John Pind, Design & Documentation Manager

Overblik over driftsforstyrrelser

Baggrund:

Der var behov for at give kunderne bedre og nemmere adgang til information på HOFOR’s hjemmeside om forsyningssvigt, planlagte lukninger af forsyninger og gener i forbindelse med gravearbejder mv.

Det var derfor også nødvendigt at forenkle arbejdsprocesser og systemunderstøttelsen for at gøre det nemmere at få overblik over og håndtere information om driftsforstyrrelser på tværs af afdelingerne, og sikre kundeservice de bedste forudsætninger for at informere kunderne korrekt og rettidigt.

 

Tilgang:

Quorum forestod ledelsen af projektet i samarbejde med forretningen, GIS-teamet, forretningsarkitekt og IT, samt ekstern partner om udvikling, system integration, implementering, forandringsledelse og idriftsættelse i de enkelte forsyningsområder og afdelingerne for kommunikation og kundeservice.

 

Resultatet:

Nyt driftsforstyrrelseskort på hofor.dk blev gjort mere brugervenligt og nemmere at opdatere, og kan nu også tilgås fra mobile enheder.

Nye arbejdsprocesser blev defineret og implementeret. Systemunderstøttelsen blev forenklet med udfasning af gamle systemer og forbedret med nye løsninger til håndering af planlagte forsyningslukninger i vand, fjernvarme og bygas og et ny planlægningsmodul til planlægning af gravearbejder i forbindelse med anlægsprojekter.