“Quorum har en særlig evne til at katalysere afklaringer og beslutninger. Deres dialog- og tillidsbaserede tilgang og strukturerede proces betød, at vores forskellige synsvinkler og holdninger blev arbejdet sammen til et tydeligt produkt med bred forankring og et stærkt ejerskab i organisationen"

Helle Bovbjerg Forretningschef KDI, KOMBIT

Ny strategi og forretningsplan for kommunernes fælles infrastruktur

Baggrund:

KOMBIT etablerede i forbindelse med udbuddene af de store tværkommunale fagløsninger en tværgående og understøttende digital infrastruktur, den Fælleskommunale Infrastruktur. Infrastrukturen sørger for distribution af centrale data til kommunerne sikrer genbrug af standardfunktioner på tværs af kommunale systemer samt koordinerer og udstiller data fra kommunernes egne systemer. Givet den teknologiske, datamæssige og markedsmæssige udvikling på markedet for kommunal IT, ønskede KOMBIT at opdatere strategien for den Fælleskommunale Infrastruktur (IF 2.0) og omsætte den i en operationel forretningsplan. Quorum blev engageret til analytisk, processuelt og produktionsmæssigt at støtte denne proces.

Tilgang:

Indledningsvist gennemførte Quorum en analyse af Den Fælleskommunale Infrastrukturs interne og eksterne miljø med fokus på de to hovedkundegrupper, kommuner og leverandører, for at etablere et grundlag for en afdækning af den nuværende situation, udfordringer og perspektiver for de kommende fem år.

Quorum rådgav og sparrede med KOMBIT om problemformulering, metodevalg og målgruppe, og udviklede og gennemførte processen og producerede indhold til strategien.

Analysen bestod af fem dele, som indeholdt både kvalitative og kvantitative analyser;

1) Overblik og analyse af kommunalpolitiske pejlemærker og prioriteringer
2) Teknologiske udviklingstrends for relevant teknologi, data og platforme
3) Markedsanalyse for sammenhængende IT- og data-platforme, herunder konkurrentanalyse af både offentlige og private aktører
4) Kundeanalyse om nuværende og fremadrettede behov fra kommuner og leverandører
5) en analyse af KOMBITs egen forståelse af Infrastrukturens fremtidige rolle

På baggrund af analyserne udvikledes i tæt samarbejde med nøgleinteressenter i og omkring KOMBIT strategi og målbilleder for den Fælleskommunale Infrastruktur. Målbillederne blev herefter brudt ned i mere detaljerede strategielementer. Disse inkluderede bl.a. hvilken rolle, den Fælleskommunale Infrastruktur skulle indtage, herunder positionering, alliancer og samarbejde i netværket/økosystemet af offentlige infrastrukturer, hvilke komponenter, der skulle videre- eller nyudvikles, samt med hvilke nye fokusområder, Infrastrukturen kunne understøtte de fremtidige kommunale forretningsbehov. På baggrund af de strategiske valg, udarbejdedes konkrete roadmaps og forretningsplaner for videreudviklingen af tekniske komponenter, rådgivningsmæssige støtteydelser, ageren i økosystemet, nye sourcingmodeller mv.

Resultatet: 

Med støtte fra Quorum fik KOMBIT afdækket den Fælleskommunale Infrastrukturs nuværende situation og udviklet og implementeret en ny strategi og forretningsplan for dens videre udvikling med konkrete handlingsplaner til ekskvering.

Der er et stort ejerskab til strategien, der i det daglige fungerer som et centralt pejlemærke og beslutningsunderlag for beslutninger og prioriteringer om den Fælleskommunale Infrastrukturs udvikling for både KOMBIT, kommunerne og KL.