“Fordi workshoppene var så velforberedte uden tomgangstid, flyttede ledelsen sig flere måneder frem pr. workshop.”

Jacob Hyllested-Winge, Vice President

Ledelsesudvikling hos Novo Nordisk

Baggrund:

Sammenlægning af to afdelinger med forskellige kulturer og arbejdsmetoder.
Kunden ønskede at bygge fundamentet for en succesfuld afdeling og etablere et stærkt ledelsesteam med en fælles identitet, og dermed skabe udvikling for ledelsen, både som enkeltpersoner og som team.

Metode:

Da vellykket forandring starter med et stærkt og forenet ledelsesteam, har Quorum sammen med FK Select udviklet og faciliteret en proces for både den fælles ledelse og den individuelle ledelsesudvikling med henblik på at:

  • Fastlægge et fælles formål
  • Sikre fælles forventninger og gensidig respekt
  • Hjælpe med til at sikre personlig udvikling
  • Udvikle en fælles identitet og et fælles sprog
  • Angive klare roller, ansvarsområder og måder at arbejde på
  • Forbedre ensartetheden i ledelsesmetoderne
  • FK Select ledede den individuelle udvikling, mens Quorum ledede teamudviklingen og var overordnet ansvarlig for leveringen.

Resultat:

Effektiv ledelse af sammenlægningen, da lederne stod som et forenet ledelsesteam med en fælles forståelse af og syn på forandring og succes.

Skræddersyet udvikling af de enkelte direktører, der fremmer deres fælles succes som lederteam ved at bygge videre på individuelle styrker.
Brug af godt planlagte og udførte workshops til at flytte ledelsesteamet hurtigt fremad, samtidig med at tidsforbruget begrænses.

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →