“Mobiliseringsprocessen udviklede vores lederteam, samtidig med at vi skabte grundlaget for en vellykket implementering“

Francois Bernard General manager, Mundipharma CEE & EM

Ledelse af transformation hos Mundipharma

Baggrund:

Mundipharma har fastlagt en strategisk retning for de næste fem år med det centrale fokus at blive en partnerskabs-salgsorganisation med fokus på omkostningseffektiv vækst, partnerskaber og personudvikling.

Mundipharma har i denne forbindelse etableret en ny enhed, Central and Eastern Europe & Emerging Markets (CEE&EM), og organiseret denne enhed i en matrix-struktur, som sammenlægger og integrerer tidligere lande- og regionale strukturer.

Generaldirektøren for Mundipharma CEE&EM bad Quorum om at støtte denne transformation og implementering af den nye matrix-organisation i CEE&EM.

Hvordan Quorum støttede projektet og processen:

Første skridt har været at sætte en klar retning for transformationsrejsen sammen med generaldirektøren. Dette lagde grunden til – sammen med det regionale lederteam – at opbygge den regionale implementeringsplan for transformationsrejsen.

Der blev udviklet en struktureret mobiliseringsproces for det regionale lederteam med det formål at skabe tilpasning og ejerskab til transformation, retning, organisation, arbejdsmetoder og implementering.

Resultatet:

Mobiliseringsprocessen har samlet set styrket det regionale lederteams opslutning om transformationsrejsen og forbedret den fælles evne til at lede og implementere transformationen.

Fra ledelsesteamets egen evaluering:

  • Klarhed om transformationsrejsen steg med 27 %
  • Den fælles forståelse af indvirkningen på virksomheden og forandringsniveauet steg med 41%
  • Den fælles evne til at lede og gennemføre transformationen steg 26 %

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →