Kortlægning af fremtidssikret data grundlag

Baggrund:

Som led i sin samlede forretningsstrategi, har transportvirksomheden igangsat et strategisk projekt som handler om at skabe et solidt og struktureret data- og analysegrundlag til beslutningsstøtte.

Projektet har til formål:

• At få kortlagt de forretningsmæssige behov og krav til et data repository, der kan anvendes til at modtage, opbevare, transportere og udstille data relateret til togenes rettidighed.

• At beskrive mulige IT-systemmæssige løsninger, der kan anvendes til at opfylde de forretningsmæssige behov og krav

• At anbefale en IT-systemmæssig løsning, herunder udarbejde business case og beskrive roadmap for implementering

Tilgang:

Quorum hjalp til med at lave en grundig og struktureret analyse bestående af følgende elementer:

  • En kortlægning af den nuværende forretningsmæssige brug af data samt underliggende dataprocessering, datalagring og væsentlige registreringsprocesser
  • Grundig markedsafdækning og opstilling af væsentlige kriterier som løsningsmuligheder og teknologier vurderes op mod
  • Opstilling af mulige løsningsmodeller og scenarier
  • Udarbejdelse af RFI og forslag til en løsnings-beskrivelse fra 3 leverandører
  • Beslutningsoplæg med foretrukken løsning til styregruppe

Resultatet:

Som følge af processen kunne projektejeren fremlægge et gennemarbejdet oplæg med beskrivelse af nuværende løsning med nuværende og fremtidig datastruktur, konkret forslag til en løsningsarkitektur, samt implementeringsplan.

Transportvirksomheden har opnået dyb indsigt i forretnings- og tekniske løsningsmodeller der kan sikre at deres fremtidig behov og krav til data grundlag kan løses, som er et vigtigt element i deres strategiske pejlemærke ”Punktlighed og trafikinformation”.

Forslag til løsningsdesign- og struktur har fokus på en fremtidig situation, hvor der er taget højde for kommende integration med større landsdækkende digitalt signalsystem.

Resultaterne er opnået gennem Quorums indsigt og tilgang til en struktureret og effektive proces, som er kørt over en periode på 3 måneder.

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →

Do you want to know more about how you can futureproof your data mapping?

Kontakt os