”Quorum Consulting har drevet en grundig og professionel udvælgelsesproces, til tiden og til aftalte pris, hvor vi i ledelsen har været helt trygge ved processen og i stand til at træffe en klar beslutning om projektets omfang, processer og implementeringspartner”

Uffe Winther, CFO, Kopenhagen Fur

Klargøring til forretningssystem projekt

Baggrund:

Kopenhagen Fur havde i 2016 et indtjeningsmæssigt magert år, været igennem en ledelsesmæssig fornyelse og etablerede i 2017 en ny forretningsstrategi frem mod 2020.

Kopenhagen Furs eksisterende systemlandskab er præget af mange enkeltstående løsninger i Access databaser og en AX løsning, der kun dækker få områder.

Tilgang:

Kopenhagen Fur havde besluttet, at Microsoft Dynamics 365 skulle være den kommende platform.

Quorum hjalp til med at gennemføre projektet med at forberede Kopenhagen Fur til nye måder at arbejde på, ved at drive udvælgelsesprocessen, parallelt med at ledelsen blev forberedt på de forretningsmæssige ændringer.

Med en struktureret og grundig tilgang til valg af den optimale ERP-partner, blev Kopenhagen Fur styret gennem RFI & RFP-processen, afsluttende med valg af Scales A/S som implementerings- og supportpartner.

Under processen udarbejdede Quorum det overordnede forretningsdesign, understøttede business-casen og klædte ledelsen på, til at køre implementeringsprojektet af ERP-systemet.

Resultatet:

Som følge af processen kunne Kopenhagen Fur fremlægge et gennemarbejdet oplæg om projektets omfang, processer og implementerings-partner til bestyrelsen, der godkendte det videre forløb.

I forhandlingerne med implementeringspartneren, opnåede Kopenhagen Fur en rabat på 2,5 MDKK fra det oprindelige tilbud, samt væsentligt forbedrede kontraktmæssige rammer, til styring og kontrol af projektets økonomi. Fordele, der ikke mindst opnået på grund af den indsigt og projekttilgang, som Quorum bragte til bordet.

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →