"Samarbejdet med Quorum har skabt værdi for os, fordi vi fik organisationen med i beslutningen, og det var en godt styret proces med tydelig fremdrift. Quorums erfaring med samspil mellem forretning og IT-systemer var essentiel ift. at kunne omsætte vores behov og krav til noget, leverandøren kunne forstå, og som vi kan følge op på, i forhold til design og implementering af løsningen"

Thomas Bergmann, Afdelingsleder, Renseanlæg, Novafos

Klargøring til fælles Drift og Vedligehold

Baggrund:

Efter en nylig fusion havde Novafos sammenlagt organisationen på færre fælles lokationer. Inden for Drift og Vedligehold (D&V) var der mindst tre løsninger, og her ønskede Novafos en fælles platform at kunne planlægge og operere ud fra. Quorum blev valgt til at drive processen med at vælge system og forberede organisationen til implementering.

Tilgang:

Quorum Consulting afdækkede gennem en række arbejdsmøder behovene fra de forskellige forsyningsområder og afdelinger. Dette skete i form af krav og brugerrejser, der blev konsolideret og godkendt af nøglemedarbejdere. Igennem en række inspirationsmøder blev nøglekrav og ønsker behandlet, hvorefter tre leverandører indgik i en valgproces. Her blev medarbejdere og ledelse involveret i vurdering af løsninger og leverandører, og en endelig platform og partner blev valgt. Quorum hjalp med at forhandle og bringe aftalegrundlaget på plads.

Resultatet:

Novafos fik gennem en styret proces valgt en fælles løsning, som både medarbejdere og ledere var enige i. Desuden blev kompetencer og processer omkring drift og vedligehold afklaret, således at der blev opbygget og samlet de nødvendige ressourcer til at kunne gennemføre en succesfuld implementering.