”Godt I har udfordret os og på kort tid formuleret en handlingsorienteret it-strategi”

Søren Heegaard, Økonomidirektør, BIOFOS A/S

IT-strategi hos BIOFOS

Baggrund:

Direktionen i BIOFOS oplever en stigende efterspørgsel fra deres ledere og medarbejdere efter flere ressourcer til IT. Samtidigt er deres branche udsat for et konstant pres om at levere bedre miljø til lavere omkostninger.

Disse pres på direktionen førte sammen med en ny Asset Management fokusering til ønsket i BIOFOS om skabe en overordnet plan for IT-anvendelse i virksomheden.

Tilgang:

Quorum tilrettelagde et forløb, som over 3 måneder resulterede i en ny IT-strategi. Selve strategien blev allerede besluttet undervejs i forløbet. Herved var det muligt at lægge planer for igangsætningen undervejs i processen.

Medarbejderne blev involveret, både via interviews og via fælles arbejdsmøder, hvor der tillige blev hentet personer ind udefra, som gav konkret inspiration til nye systemer og metoder.

Resultatet:

Direktionen fik et nyt syn på IT-området og vejen fremad. En særlig kvalitet ved resultatet er, at planen for det første år, rummer ligeså mange forretningsindsatser som egentlige IT-indsatser.  Tillige fik direktionen aftalt en proces for, hvordan man opstarter og prioriterer de større IT-indsatser.

Rent fagligt er den nye IT-strategi især fokuseret på at anvende produktionsdata på en ny måde i virksomheden, for samlet set at understøtte effektiviteten og kvaliteten i vandrensningen.

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →

Vil du vide mere om Quorums tilgang til IT selection processer?

Kontakt Quorum