”Quorum leverede projektledelse på topniveau. Med et professionelt flair for at agere både strategisk og operationelt, fik de ikke kun sat rammerne for eksekveringen – de realiserede den også."

Stephan Fly, forretningsprojektleder

Implementering af ny Enterprise SMS – løsning

Baggrund:

DONG Energy havde gennem et stykke tid forberedt udvikling af en ny Entreprise SMS-løsning med det formål at opnå besparelser og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Projektet var i slutningen af designfasen, men havde svært ved at komme videre til den afgørende implementeringsfase. DONG Energy valgte derfor at indgå et samarbejde med Quorum for at sikre, at den nye løsning blev drevet helt i mål.  

Tilgang:

Quorum leverede som det første et klart afstemt scope, projektplan og budget, samt fik etableret en styregruppe for projektet.  Dernæst blev ressourcer booket og designet færdiggjort. Quorum var derefter ”driver” på implementeringen i tæt samarbejde med DONG Energys egen projektleder på såvel de taktiske som operationelle opgaver. Udover etablering af styregruppe, var der også en fast projektorganisation med fordeling af roller og ansvar samt QA og kvalificering af alle leverancer. 

Resultatet:

DONG Energy fik som resultat lanceret en ny Entreprise SMS-løsning til tiden med de fastsatte mål, forventninger og til den aftalte pris. Efterfølgende har løsningen resulteret i en række afledte effekter, herunder reduceret omkostninger til forgæves kørsler med 10%, forbedret tilfredshedsmålinger for  serviceteknikerne ,samt skabt øget convenience for kunderne omkring aflæsning af målere. Løsningen er sidenhen udvidet til at dække flere områder, bl.a. serviceinformation omkring planlagte nedbrud.