Grundlag for fælles vedligeholdelsesprocesser og systemunderstøttelse

Baggrund: HOFOR stod overfor et større projekt for standardisering af processer og systemanvendelse på tværs af virksomhedens forsyningsarter (vand, spildevand, … Læs resten af Grundlag for fælles vedligeholdelsesprocesser og systemunderstøttelse