Grundlag for fælles vedligeholdelsesprocesser og systemunderstøttelse

Baggrund:
HOFOR stod overfor et større projekt for standardisering af processer og systemanvendelse på tværs af virksomhedens forsyningsarter (vand, spildevand, gas, fjernvarme, køling). Udgangspunktet var en opfattelse af stor varians i vedligeholdelsesprocesserne og en meget forskelligartet systemunderstøttelse. En systemunderstøttelse som udviste et stort overlap mellem flere forskellige systemers funktionelle anvendelse. HOFOR ønskede derfor at afdække i hvor høj grad, processerne kunne standardiseres og om det EAM-system baseret på virksomhedens Dynamics AX platform, som Amagerværket netop havde implementeret, kunne dække de resterende forsyningsarters behov. Da Quorum tidligere havde gennemført en for-analyse for implementering af EAM baseret på Dynamics AX ønskede HOFOR Quorums støtte til gennemførsel af analysefasen af projektet.  

Tilgang:
Quorum leverede med udgangspunkt i projektledelsen og styregruppens behov sparring og konkrete værktøjer til gennemførsel af projektet. Dette primært i form af rådgivning omkring vedligeholdelsesprocesser, strategisk Asset Management, løsningsarkitektur og generel projektgennemførsel. Således støttede Quorum den operationelle projektledelse og det dedikerede projektteam med gennemførsel af de enkelte analyseaktiviteter i form af workshops og deep-dive afklaringer af såvel proces og systemmæssig karakter. Quorum leverede herudover på væsentlige leverancer som oplæg på løsningsarkitektur (proceslandskab, datamodel, systemlandskab) samt en overordnet business case. 

Resultatet:
Analysen sikrede, at HOFOR blev i stand til effektivt at udarbejde grundlaget for den fremtidige etablering og implementering af fælles vedligeholdelsesprocesser og systemunderstøttelse. Udover et beslutningsoplæg omkring fremtidig platform (Dynaway EAM) forelå der også en klar implementeringsplan og en plan for hvornår nye elementer som mobility og integreret GANNT-planlægning skulle tages i anvendelse.  

 

Vil du vide mere om, hvordan Quorum kan hjælpe din organisation?

Kontakt Quorum