”Tak for en god styring af os gennem vores første skridt ind i en salgsstrategi. Vi har nu et godt udgangspunkt til at fastsætte hjørneflag, delmål og mål for PN. Jeg er sikker på, at vi kommer styrket ind i 2021.”

Bjarne Hundahl Frandsen, Salgsdirektør, PN Beslagfabrik

Forretningsudvikling og vækst gennem nye markeder

Baggrund:

PN Beslagfabrik beskæftiger mere end 100 mand med produktion og salg af beslag, og distribuerer til markedsledende værktøjs-magasiner byggemarkeder, især i Norden.

PN har været i færd med en turn-around proces til at imødekomme den stigende konkurrence på sine markeder, og ønskede Quorums assistance til en strategiproces med fokus på salg, organisering og kanalstrategi for at vælge sin fremtidige retning.

 

Tilgang:

Efter en indledende drøftelse om fokus for rådgivningsforløbet, og processen i lyset af Corona-restriktioner, valgte Quorum en workshop- og scenario-baseret tilgang.

PN indsamlede relevant dokumentation, udfyldte Quorums strategi-templates og vi mødtes til en fysisk scenario-drevet workshop.

Før, under og efter workshoppen blev Quorums arbejde formet i tæt dialog med PN’s ledelse. Herved sikredes en leverance, der gav anvendelig viden og materiale til PN’s fortsatte arbejde.

 

Resultatet:

Gennem 4 mulige fremtidsscenarier valgte PN det mest optimale, og gennem workshoppen opstod diskussioner og muligheder, som Quorum faciliterede med templates, systematik, udfordring og overblik.