”Quorum har helt sikkert hjulpet os i at skabe fremdrift i vores arbejde med at etablere Fælles Medicinsk Ambulatorium. Deres indsigt i værdibaseret styring og deres stærke kompetencer på processtyring gjorde, at vi på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i dag har etableret et rigtig godt tilbud til en række patienter med komplekse problemstillinger.”

Kirsten Wisborg, Vicedirektør

Etablering af Fælles Medicinsk Ambulatorium

Baggrund

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital ønsker at arbejde værdibaseret og sætte patienterne i centrum. Som led i dette har hospitalet derfor gennem længere tid arbejdet med at lægge fundamentet for et fælles medicinsk ambulatorium (FMA) for udvalgte patientgrupper.

Det fælles medicinsk ambulatorium skulle skabe større værdi for patienten, højere faglig kvalitet og mere sundhed for pengene. Dette skulle ske ved at tage udgangspunkt i patientens samlede situation frem for at organisere patientens besøg på hospitalet efter hvert involveret enkeltspeciale. Der var ligeledes et ønske om at styrke samarbejdet med kommune og almen praksis. Projektet var vigtigt for at opnå erfaring med at arbejde mere på tværs af hospitalet samt at sætte et skarpt fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte patient.

Projektet havde dog vanskeligt ved at holde tempo og dybde i fremdriften, og det var udfordrende at tænke radikalt nye måder at interagere med patienten på i en travl klinisk hverdag.

Quorum blev derfor bedt om at støtte med at drive projektet fremad, forankre det og sikre rette fokus og fremdrift.

Tilgang

Quorum sikrede gennem kontinuerligt fokus på planlægning, inddragelse, facilitering og opfølgning, at projektet blev organiseret og forankret hensigtsmæssigt ift. både de implicerede ambulatorier, ledelse og samarbejdspartnere. Procesmapping og -design sikrede, at alle relevante detaljer vedrørende arbejdsgange, samarbejder og forudsætninger i det nye set-up kom frem i lyset og blev håndteret, samt at der kontinuerligt var fokus på at gøre processerne enkle og værdiskabende for patienterne.

Resultatet

Det Fælles Medicinsk Ambulatorium med tilhørende bemanding, processer og arbejdsgange blev klar til at modtage de første patienter på den aftalte deadline, og efterfølgende har både patienter og sundhedsprofessionelle udtalt, at den nye måde at arbejde på giver et umiddelbart markant kvalitetsløft.