”Quorum har leveret stor indsigt og meget konkrete og brugbare leverancer til vores Asset Management rejse”

Klaus Hvass Kjeldgaard, Asset Manager, Team Leder for Analyse & Investering, Fors

En struktureret Asset Management tilgang giver klar plan for reinvesteringer

Baggrund:

Siden 2018 har Fors iværksat aktiviteter for at fremme en Asset Management tilgang i driften, vedligeholdelsen og investeringerne i de fysiske anlæg. Fors ønsker at arbejde og indsamle data på en struktureret måde, som understøtter planlægning og udarbejdelse af reinvesteringsplaner. Quorum blev inddraget som projektleder og udviklingsansvarlig. Formålet med projektet var dels at tilvejebringe et samlet billede af de tekniske og økonomiske behov for reinvesteringer på kort og lang sigt, samt designe og implementere de understøttende processer som sikrer planens realisering.

 

Tilgang:

Indledningsvis blev Fors’ dataindsamlingsstruktur undersøgt, og datakrav blev etableret. Baseret på disse blev der udarbejdet og testet indsamlingstemplates. Quorum gennemførte sammen med Fors tekniske og økonomiske dataindsamlinger og workshops for at kvalitetssikre og validere risici. Quorum udviklede og analyserede scenarier, der udmøntede sig i en plan for reinvesteringsscenarier, som sikrer intern- og politisk beslutningsstøtte. Quorum udviklede og opstartede implementeringen af processer for dataindsamling og etablering af reinvesteringsplaner, governancestruktur for dataindsamling og analyseværktøj til strategisk beslutningsstøtte. Quorum faciliterede gennem hele projektet en inddragende proces af alle led i organisationen for at sikre motivation og støtte.

 

Resultatet:

Med støtte fra Quorum fik Fors skabt et overblik over deres aktiver på en let og struktureret måde, beregnet deres reinvesteringsbehov på kort og langt sigt, udviklet et generisk analyseværktøj til strategisk beslutningsstøtte, beskrevet og opstartet implementering af processer for udmøntning af re-investeringsbehovet i konkrete planer og varige opdateringer af plangrundlaget. Hertil fik Fors også etableret governancestruktur for reinvesteringer og vil med Quorum’s videre støtte skabe forankring af deres Asset Management og governance for reinvesteringer.