”Samarbejdet med Quorum Consulting har fungeret rigtig godt. Det har fra starten af været vigtigt for os at få noget meget håndgribeligt ud af processen, som skulle gøre en reel og hurtig forskel for os. Den opgave har Quorum Consulting løftet.”

Kasper Larsen, Commercial Director

Effektiv anvendelse af salgsressourcer

Baggrund:

KLS PurePrint stod overfor at ville hjælpe endnu flere kunder med at anvende grøn og bæredygtig emballage og havde i forbindelse med udarbejdelsen af deres 3-årige strategiplan identificeret relevante danske kundesegmenter.

KLS PurePrint var dog usikre på, hvilke konkrete virksomheder, der ville give det bedste resultat af salgsindsatsen.

Tilgang:

I samarbejde med KLS PurePrint opsatte Quorum selektionskriterier indenfor omfang, økonomi og miljø, som de enkelte kandidater skulle opfylde.

Herefter var Quorum ansvarlig for identificeringen, dataindsamlingen og prækvalificeringen af konkrete virksomheder fra forskellige, nøje udvalgte brancher i fødevareindustrien.

Afslutteligt udarbejdede Quorum et forslag til markedssegmentering af de udvalgte kandidater samt prioritering af disse, så KLS PurePrint kan have en segmentspecifik kundetilgang i relation til markedsføring og salg.

Resultat:

I markedsundersøgelsen identificerede Quorum 2,000 potentielle virksomheder fra forskellige dele af de udvalgte brancher, og næsten 700 af disse klarede sig igennem prækvalificeringen.

KLS PurePrint’s indledende kontakt med en mindre gruppe af disse kandidater viste positive resultater og sikrede en mere effektivt anvendelse KLS PurePrint’s salgsressourcer.