”Vi havde aldrig troet at vi kunne lære så meget fra de data vi havde til rådighed. Quorum har været alle pengene værd, og har givet en super indsigt som vi kan arbejde videre med”

Datadrevet ledelse – de første skridt

Baggrund:

Organisationen har gennem længere tid indsamlet data omkring deres sagsproduktion, men har kun i begrænset omfang anvendt de informationer som data gemmer. Med et fokus på løbende at optimere sagsløsningen til gavn for de mange brugere af IT, er det organisationens ønske at påbegynde en rejse mod en mere datadrevet tilgang til opgaveløsningen. Det er forventningen at en sådan tilgang vil kunne bidrage positivt til målene om at levere god og effektiv IT service.

Tilgang:

Da ønsket var at få en vurdering af mulighederne for at blive datadrevet, blev en eksplorativ tilgang valgt.

Med afsæt i eksisterende data og lettilgængelige dataudtræk gennemførtes en analyse. Analysen dannede dels grundlag for at give en initial vurdering af datakvaliteten og dels gav en ny sammenstilling af data, en ny ledelsesmæssig indsigt. Efterfølgende interviews med linjeledelse blev brugt til validering af analysens resultater og bidrog med yderligere data og indsigt.

Projektet blev afsluttet med en gennemgang af centrale findings fra dataanalyse og interviews.

Resultatet:

Projektets leverancer gav organisationen den fornødne indsigt til at bekræfte, at det er muligt at arbejde med datadrevet ledelse og beslutning om at fortsætte rejsen blev taget. Yderligere blev de oplagte næste skridt tydelige – skridt der vil give værdi både ift. at modne datagrundlaget og modne den ledelsesmæssige indsats.