”Quorum har skabt et solidt afsæt for den samlede forandringsrejse på tværs af vores strategiske projektportefølje og for den aktuelle implementering af vores forretningssystem”

Tina Svanberg, EVP HR & Corporate Affairs, Kopenhagen Fur

Change Management

Baggrund:

Kopenhagen Fur stod midt i en transformation med implementering af ny strategi samt flere, parallelle forandringsinitiativer, herunder en ERP implementering. Ønsket var at få skabt et fælles overblik og forståelse for den samlede forandringsrejse, samt at opbygge og styrke forandringskompetencer i egen organisation.

Tilgang og metode:

Første skridt var at få skabt et samlet overblik på tværs af organisationen over de 50+ forandringsinitiativer, der var i gang. For at skabe det bedste udgangspunkt for den forestående ledelsesopgave, vendte vi forandringen om, så den tog udgangspunkt i den oplevede forandring for organisationen, både for det enkelte initiativ og på tværs.

Dernæst skabte vi rammerne for, at den samlede ledelsesgruppe fik fælles fodslag ift. forandringsrejsen. Dette indebar forståelse for timing, hvordan forandringen ledes og hvad der kræves for succesfuld implementering.

For ERP implementeringen, udarbejdede vi implementeringsstrategi og -plan, træningsstrategi, kommunikationsstrategi og -plan; samt ledede implementeringsindsatsen.

Endelig styrkede vi implementeringsindsatsen og forandringskompetencerne ved at opbygge og gennemføre en forandringsledelsesuddannelse for projektledere, som en del af kompetenceoverdragelsen til Kopenhagen Fur.

Resultat:

Quorum sikrede, at der var opbygget de nødvendige interne kompetencer, således at Kopenhagen Fur selv kan foresætte implementeringen af forandringerne, både i projekterne og på ledelsesniveau.

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →