”Quorum hjalp os sikkert i mål – indenfor aftalt tid, kvalitet og budget”.

Annette Palvig, IT chef, HOFOR

Carve Out og integration af Amagerværket i HOFOR

Baggrund:

HOFORs køb og overtagelse af Amagerværket fra Vattenfall skulle gennemføres under strenge krav til tidsplan og deadlines. Dermed opstod et stort behov for sikring af plan og fremdrift. Ledelsen kontaktede derfor Quorum Consulting, som med kort varsel stillede med en erfaren og kompetent projektleder. 

Tilgang:

Som det første sikrede Quorum Consulting en klar definition af projektets indhold og leverancer. Efterfølgende blev projektorganisationen etableret og leverancerne planlagt ud fra skyldig hensyntagen til ressourcernes tilgængelighed og de overordnede deadlines. 

Endelig blev projektet organiseret ud fra Best Practise med en styregruppe tilsluttet ledelsen i HOFOR og Vattenfall. Styregruppen godkendte tidsplan, ressourceallokeringer og budget, mens projektledelsen efterfølgende sørgede for en tæt rapportering og opfølgning på projektets væsentligste styringsparametre. 

Resultatet:
Den effektive styring af projektet var medvirkende til at HOFOR var i stand til at lave en Carve Out og integration af Amagerværket indenfor særdeles krævende tidsfrister. Dette minimerede omkostningerne ifm. overtagelsen af værket, lagde fundamentet for optimeringsarbejdet og gjorde HOFOR uafhængig af support ressourcer fra bla. Vattenfall. I øvrigt var dette også meget tilfredsstillende for Vattenfall, som var i gang med yderligere frasalg af deres kraftværker i Danmark og derfor ønskede at frigive egne nøgleressourcer til de kommende projekter.