“Det har været en stor hjælp at Quorum hjalp os videre i processen – specielt var det meget givende at holde workshoppen med jer og få brudt opgaven ned i mindre dele samtidig med at I udfordrede os på det vi allerede gjorde”

Kasper Bregendahl, Managing Director

Business Case for opgradering af fabrik for sikring af fremtidens vækst

Baggrund:

Simpson Strong-Tie havde i en årrække stået overfor at skulle investere i en opgradering af deres fabrik. Udarbejdelsen af business casen til deres amerikanske ejer angående denne investering var ikke blevet givet den rette prioritering i den ressourceknappe og driftsorienterede organisation.

Quorum blev bedt om at sikre momentum på fremstilling af grundlaget for business casen.

 

Tilgang:

En interview-workshop med virksomhedsledelsen fik skabt den rette opmærksomhed i organisationen. Quorum udarbejdede konceptuelle løsningsdesign og en skabelon til dataindsamling.En tæt opfølgning på leverancerne sikrede data til udarbejdelse af en struktureret business case i kundens template.

 

Resultatet:

Quorum sikrede på kort tid at grundlaget for business casen blev etableret og fremstillet i det rette format, som det bærende element i investeringsanmodningen hos de amerikanske ejere.