”Quorum Consulting etablerede hurtigt en god forståelse for organisationen og har med udgangspunkt deri ydet værdifuld og situationsbestemt rådgivning samt bistået med analyser, der har skabt et solidt fundament for nye ledelsesbeslutninger.”

Lone Holm, Programleder, SDCC

Brugerinvolvering

Baggrund:

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har sat sig et ambitiøst mål om at være et brugercentreret diabetescenter i verdensklasse. I 2018 igangsatte ledelsen et treårigt program – Program Brugerinvolvering – for at sætte turbo på brugerinvolvering i alle dele af organisationen og udbrede brugen af velafprøvede metoder til at sætte patienten i centrum i alt, hvad SDCC gør. SDCC bad Quorum om at bistå med støtte til organisering og forankring af programmet samt løbende sparring med programledelsen.

Tilgang:

Quorum støttede programledelsen med rådgivning om udformning og styring af programmet, herunder målsætning og strategi i et varieret interessentlandskab med forskellige udgangspunkter for, forståelser af og ambitioner med at arbejde med systematisk brugerinvolvering.

Quorum arbejdede tæt sammen med programledelsen og projektteamet, og havde primært en rolle som katalysator og sparringspartner vedr. strategi og metode samt interessenthåndtering.

Resultatet:

Program Brugerinvolvering lykkedes med at sætte en retning, navigere og skabe resultater i en kompleks organisation med meget forskellige holdninger til og erfaringer med brugerinvolvering.
Både organisatorisk og individuel brugerinvolvering blev sat på dagsordenen i hele SDCC, indlejret konkret organisatorisk og processuelt, og kompetencer og systemer til kontinuerlig gennemførsel af både organisatorisk og individuel brugerinvolvering blev etableret.
Programmet har sikret efterspørgsel på brugerinvolvering i hele organisationen og etableret blivende støttefunktioner til fortsat understøttelse heraf.

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →