”Samarbejdet mellem Quorum og KMD om udarbejdelse af vores analyser er yderst tilfredsstillende. Vi har en del interaktion gennem processen med at udfærdige en analyse, og det er min oplevelse, at vi sammen med Quorum fungerer som et team præget af høj faglighed, dedikation og godt humør”.

Christoffer Hellmann, Vice President in KMD, Communications

Analyser om digitalisering i Danmark

Baggrund:

KMD udarbejder løbende analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.  Analyserne er forankret i KMD’s kommunikations-afdeling, som løbende samarbejder med Quorum om rammesætning og udarbejdelse af analyserne.

Quorum har med udgangen af 2020 bistået KMD i følgende analyser:

 • Population Health Management
  En undersøgelse af hvilke data befolkningen og de sundhedsprofessionelle er villige til at dele og med hvem, og hvilke potentialer og barrierer der er for tværgående anvendelse af disse data.
 • Ny teknologi i kommunerne
  En undersøgelse af de danske kommuners kendskab til en række nye teknologier og deres potentialer, deres forventede implementerings-takt samt faktorer, der hhv. driver eller bremser den kommunale afprøvning af ny digital teknologi.
 • Smart teknologi i danske hjem
  En undersøgelse af kendskab til og udbredelse af smart teknologi i produkter til danske hjem samt hvilke forhold der er afgørende for befolkningens valg af smart teknologi til hjemmet.
 • Ansigtsgenkendelse
  En undersøgelse af den danske befolknings kendskab og holdning til, hvad ansigtsgenkendelse kan og må bruges til samt hvordan befolkningen ser på fremtiden for udbredelsen af ansigtsgenkendelse i Danmark.

Analyserne baseres på surveys til befolkningen og/eller til specifikke faggrupper relateret til den enkelte analyses emne.

Tilgang:

Quorum arbejder tæt sammen med KMD om afgrænsning af emne og analysernes fokusområder.

Surveys til de enkelte analyser designes gennem en struktureres proces med afsæt i input og viden fra KMD’s forretningsområder, Quorums erfaringsbase og ofte indgår også input fra eksterne videnspersoner.

Dataindsamlingen udføres af 3. part, støttet af Quorum for at sikre initial korrekt databehandling.

Quorum gennemfører den statistiske databehandling og analyse, hvor resultater i redaktionelt samarbejde med KMD formidles i analyserapporter.