Acceleration af CRM-implementering

Baggrund:

Ledelsen i Forsyningsselskabet var bekymret for manglende fremdrift i en igangværende implementering af MicroBizz CRM (et kunde-, drifts- og vedligeholdelsessystem), og den uro idriftsættelsen havde skabt blandt kunder, samarbejdspartnere og internt  i organisationen.

Tilgang:

Quorum gennemførte først et kort projekt review og analyserede årsagen til den manglende succes. Herefter udarbejdede vi forslag til hvordan man på kort sigt kunne få systemet til at virke i dagligdagen, og på længere sigt, hvad der skulle til for at opnå de forventede gevinster. Den organisatoriske re-implementering blev kick-startet gennem workshops med ledelsesteamet. Der blev desuden afholdt brugertests for at sikre, at systemet understøttede kerneprocesserne og for at validere dette overfor brugerne.

Resultatet:

Forsyningsselskabet fik på få måneder afsluttet implementeringen af systemet, fik vendt den organisatoriske modstand til en positiv stemning, samt fik en erkendelse af forandringsomfanget som følge af et nyt IT-system.

Vil du vide mere om Quorums tilgang til implementeringsprocesser?

Kontakt os