”Quorum har en unik forståelse for den kontekst, som projektet udspringer af. Foranalysen blev udført og leveret professionelt, med et imponerende overblik og inddragelse af de relevante interessenter. Samarbejdet med Quorum omkring udvikling af pilotprojektet medførte bl.a. at de vigtigste kliniske aktører hurtigt tog ejerskab for projektet - og dette har haft afgørende betydning for pilotprojektets senere succes"

Liv Dørflinger, Programleder, SDCC

24/7 telefonrådgivning

Baggrund:

SDCC har et ansvar for at udvikle og forbedre diabetesbehandlingen i Region Hovedstaden. Et af de tiltagene er etablering af en diabetesspecialiseret 24/7-telefonsupport til personer med diabetes og sundhedsprofessionelle.

Tilgang:

Quorum leverede en foranalyse med bred brugerinddragelse og støttede op om mobiliserings- og udviklingsforløbet frem til go-live.
Foranalysen omfattede kortlægning af brugerrejser for både patienter og sundhedsprofessionelle i både primær og sekundær sektor, analyser af opkaldsdata fra de nuværende rådgivningstelefoner samt undersøgelser af både organisatoriske og juridiske muligheder og problematikker.

Med afsæt i foranalysen blev der etableret en række løsningsscenarier, som blev kvalificeret af brugere inden beslutning. Løsningsscenarierne indeholdt bl.a. organisations- og procesbeskrivelser, belastnings- og ressourceestimater, teknologivurderinger samt risikoanalyser. Mobiliseringsforløbet omfattede yderligere konkretisering og valg af tekniske løsninger (telefonsystemer, Sundhedsplatformen, mv.), kompetenceudvikling og kommunikation.

Resultatet:

SDCC etablerede et nyt og unikt telefonsupportsetup. Med foranalyseforløbet bidrog Quorum til at sikre fokus på brugerbehov, vigtige faglige diskussioner og involvering på tværs af nøgleinteressenterne, hvilket skabte et solidt afsæt for en vellykket pilottest.