Mød Quorum på E-sundhedsobservatoriet 2017

Population Health Management – hvem vil dele hvilken data med hvem?

Forudsætningen for at indfri potentialer ved Population Health Management er, at data opsamles, analyseres og præsenteres i lettilgængelig form. Mængden af data, der kan opsamles er enorm, men hvilke data er befolkningen villig til at dele med hvem, og hvilke data ser lægerne en behandlingsmæssig værdi i at have til rådighed?

Dette er hovedtemaet for det indlæg, som Sune Borregaard, der er Seniorkonsulent hos Quorum Consulting, vil adressere på E-sundhedsobservatoriet 2017.

For at få en større forståelse af dette, gennemførte KMD og Quorum Consulting i maj og juni 2017 en større undersøgelse om holdninger og praksis vedrørende brug af data og deling af oplysninger i sundhedssektoren, samt på tværs af myndigheder. Omdrejningspunktet var begrebet Population Health Management, og undersøgelsen byggede på to rundspørger; en henvendt til læger og en henvendt til borgere i almindelighed. Rundspørgerne havde en størrelse på ca. 2.000 respondenter.

På E-sundhedsobservatoriet 2017 vil Sune gennemgå tre hovedbudskaber fra undersøgelsen:

  • Hvad er danskernes holdning til hvilke typer af data, de vil dele med hvilke aktører i sundhedssektoren og blandt offentlige myndigheder
  • Hvad er danske lægers holdning til deling af patienternes data, og hvilke data finder de væsentlige at have til rådighed for tilrettelæggelse og gennemførsel af bedst mulige behandlingsforløb
  • Hvordan spiller de to gruppers holdninger om datadeling i sundhedssektoren sammen med begrebet Population Health Management og mulighederne for at realisere de potentialer, der ligger heri.

Link til indlægget på E-sundhedsobservatoriet 2017: Population Health Management – hvem vil dele hvilken data med hvem?

På konference kan du desuden også høre om et andet projekt, som Sune Borregaard har været involveret I, når Sanne Jensen, projektkoordinator, Sundhedsdatastyrelsen holder indlæg om Patientinddragelse i udvikling af Patientrapporterede Oplysninger

Du kan læse om selve casen og Quorums involvering her: Fællesregionalt RSI Projekt – Patientrapporterede Oplysninger